හිතට දුකයිද?

හිතට දුකයිද

ආදරය, රැකියාව, යුගදිවිය, අධ්‍යාපනය, සමාජ සබදතාවන්, ආහාර, නිවාස, ණයගණුදෙනු, දූ දරුවන්, දෙමාපියන්, මෙහෙම ලියන්න ගියොත් ඇත්තටම ඔබට දුක ඇතිවෙන හේතු වට්ටෝරුවක්ම ලියන්න පුළුවන්.ඒත් ඉතින් මේ හේතු වලින් එකක් හෝ කීපයක් කාටත් කියන දේවල් කියන්න පුලුවන් මේවා විදිනකොට දුක ඇති වෙනකොට හැමෝම හිතන්නේ නම් තම තමන්ට තියෙන දේවල් කියලමයි. ඒත් මේ දුක් ගින්න මහ හරින්න කියලා