බුදුරජාණන් වහන්සේ

බුදුරජාණන් වහන්සේ

ක්‍රිස්තු පූර්ව 623 දී එනම්, අදින් වසර 2635කට පෙරාතුව වර්තමාන නේපාලයේ ඉන්දියාවට ආසන්නව පිහිටි කපිල වස්තු නගරයෙහි ලුම්බිණි නම් සල් රුක් වලින් ගහණ වූ උද්‍යානයක වෙසක් මස උපන්නා වූ ලොවට අග්‍රගන්‍ය වූ මහා දාර්ශනික වූ ශාස්තෘන් වහන්සේ ලොව උපන්නේය.මහා මයා දේවියගේ කුසින් මෙලොවට බිහි වෙමින් ඇයගේ සත් දිනකදී ඇති වූ මිය යෑමෙන් ඉනික්බිති ඇයගේම සොහොයුරියක